ลงทะเบียนฝึกอบรม

Displaying 1-10 of 21 result(s).
ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมจำนวนที่รับ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่น 3/25572014-04-21100 คน
HA SAR&SPA : Self Assessment and Report and HA Standards Practice & Assessmentยังไม่ระบุ80 คน
HA lean : Application of Lean Thinking in Healthcare สิทธิพิเศษ(มา 5 จ่าย 4)ยังไม่ระบุ80 คน
HA608 : ตัวส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยายังไม่ระบุ80 คน
HA607 : การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยยังไม่ระบุ80-90 คน
HA605 : ระบบยาของโรงพยาบาลคุณภาพยังไม่ระบุ80 คน
HA603 : สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพยังไม่ระบุ80 คน
HA602 : คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิกยังไม่ระบุ80-90 คน
HA601 : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพยังไม่ระบุ80-90 คน
HA452 : การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก ชั้น 2ยังไม่ระบุ40 คน